อนุทิน 45072 - lesson

  ติดต่อ

           การตามรู้  ตามดู จิต  อ่านหนังสือศึกษาธรรมะ ไม่ค่อยได้

ภาวนา นั่งสมาธิ เท่าใดนักเพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ไม่พร้อม

และเป็นอุปสรรค อาจเป็นเพราะยังไม่ถึงวลา แต่จะปฏิบัติไปกับชีวิต

ประจำวัน ไม่ว่าที่ทำงานหรือที่บ้าน

  เขียน:  

ความเห็น (0)