อนุทิน 45032 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

AAR_อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดวันสุดท้าย

ผลการประเมินหลักสูตร น้องๆประเมินว่า การอบรมทฤษฎี 5 วัน เหมาะสม อยากให้เพิ่มความรู้เรื่องโรค เรื่องยาเคมีบำบัด

การประเมินผลทางปฏิบัติ 5 วัน เหมาะสม ให้ศึกษาผู้ป่วย 1 คนต่อ 1 Case ดีแล้ว ได้ความรู้มาก สามารถนำไปพัฒนางานต่อยอดในที่ทำงานของตนได้ และมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น และรู้เหตุผลในการให้ยาเคมีบำบัดแต่ละชนิดดีขึ้น

เขียน 04 Sep 2009 @ 21:13 () แก้ไข 04 Sep 2009 @ 21:14, ()


ความเห็น (0)