อนุทิน 45026 - ไก่...กัญญา

วันสองวันที่ผ่านมาไปตรวจสุขภาพ เพราะไอมาก

วันแรกตรวจคัดกรองไข้หวัด 2009

OK ปลอดภัย ไม่ใช่ ไข้หวัด 2009 เป็นเพียงหลอดคออักเสบ ได้ยามาทาน และนัดเข้าคลินิกโรคปอด

วันนี้ไปตรวจกับแพทย์อายุรศาสตร์ทรวงอก ได้เอ็กเรย์ปอด แยกโรค ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่า ก็ OK ไม่ใช่

สรุปว่า เป็นโรคหอบหืดระยะเริ่มต้น  เลยได้ยามาพ่อทางจมูก 1 ทางปาก 1 และยาทาน แพทย์ให้ปฏิบัติดูแลตนเองอย่างนี้เป็นเวลา 3 เดือน  อีกสองสัปดาห์แวะมาให้ดูอาการอีกครั้ง

น้องเภสัชกรห้องยาใจดี ยืนสอนสุดพ่นยาให้ด้วย

ต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ

เขียน 04 Sep 2009 @ 20:41 ()


ความเห็น (0)