อนุทิน 45024 - ครูแมว อักษรา

วันนี้ที่โรงเรียนมีคณะทำงานของเขตพื้นที่นำโดยท่านรองประสิทธิ์และศน. หัวหน้างานส่งเสริมคุณวัลยามาเยี่ยมชมและแลกเปลื่ยนเรียนรู้ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ท่านอาจารย์สิทธิหัวหน้างานระบบดูแลผู้เป็นเมล็ดพันธ์แห่งความดีให้ความรู้ผ่านการ บรรยาย และฉายภาพโครงการแด่ลูกด้วยรัก นำเสนอ  ผลสรุปในตอนท้ายได้รับทราบว่าเขตพื้นที่คัดเลือกงานระบบดูแลของโรงเรียนเป็นผลงานดีเด่นนำเสนอต่อสพฐ.  การปฎิบัติที่ถือว่าคือbest คือการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านผอ.และด้วยการทำงานที่ทุ่มเทเสียสละของพี่ๆ ทำให้น้องๆที่มาทีหลังอย่างเราต้องร่วมด้วยข่วยสุดแรงด้วยรักในสถาบันและรักลูกๆของเรา  และงานนี้ทำเพื่อหวังผลบุญให้แก่ตนเองและครอบครัวไทยในลำปาง เขาเป็นสุขเราก็ร่มเย็นเป็นสุขใจ   ได้เห็นจิตตนเองที่ไม่มีโลภะ และโทสะเข้าครอบงำ เห็นอุเบกขาและความเป็นเช่นนั้นเองอย่างชัดเจ้ง เพราะการทำงานคือการปฎิบัติธรรม   ต้องทำเพื่อพัฒนาจิตต่อไป

เขียน 04 Sep 2009 @ 19:24 ()


ความเห็น (0)