อนุทิน 450 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

แก้ CSS ได้แล้ว เป็นเพราะเปลี่ยนวิธีการ deployment จาก Capistrano มาเป็น shell script แล้วลืมย้าย directory mapping ที่ Apache นั่นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)