อนุทิน 450 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

แก้ CSS ได้แล้ว เป็นเพราะเปลี่ยนวิธีการ deployment จาก Capistrano มาเป็น shell script แล้วลืมย้าย directory mapping ที่ Apache นั่นเอง

เขียน 13 Apr 2008 @ 14:08 ()


ความเห็น (0)