อนุทิน #450

แก้ CSS ได้แล้ว เป็นเพราะเปลี่ยนวิธีการ deployment จาก Capistrano มาเป็น shell script แล้วลืมย้าย directory mapping ที่ Apache นั่นเอง

เขียน:

ความเห็น (0)