อนุทิน 44985 - Ka-Poom

Ka-Poom

เมื่อไรที่เราคิดถึง...

ก็ให้น้อมนำตนเองกลับมาที่ลมหายใจนะคะ...

ลมหายใจ...นั้น จะน้อมนำเราให้ได้ระลึกถึง...ด้วยความเบาสบายมากกว่าความเศร้าหมอง..

เมื่อไรที่เราได้ระลึกถึง ด้วยใจที่สงบ...เมื่อนั้นพลังงานแห่งดวงจิตที่เราได้ระลึกถึง...จะดำเนินไปสู่สุขคติยิ่งขึ้น...

ร่วมกันปลดปล่อยดวงจิตไปสู่...ความอิสระจากการผูกยึด...

ด้วยการดำรงอยู่กับลมหายใจของเรานะคะ

http://gotoknow.org/blog/ourfamily/291710

เขียน 04 Sep 2009 @ 07:34 () แก้ไข 04 Sep 2009 @ 07:34, ()


ความเห็น (0)