อนุทิน 44982 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด วันสุดท้าย

วันนี้

  • ตอนเช้ามีการทำ Nursing Conference 5 case
  • บ่ายสรุปและประเมินผลการอบรมและรับวุฒิบัตร เป็นเสร็จพิธี
  เขียน:  

ความเห็น (0)