อนุทิน #44977

  • เส้นทางนักเดินทาง
  • กำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปวัดที่ต่างจังหวัดแต่เช้าตรู่
  • ไปแวะสวัสดีกัลยาณมิตรที่กำลังจัดอบรมนพลักษณ์ที่รีสอร์ท
  • ขัดเกลาจิตให้ผ่องแผ้วผ่องใสตลอดเส้นทางการเดินทาง
  • ดูภายใน
  • อ่านหนังสือและเขียนหนังสือที่ตั้งใจไว้
  • สติเป็นตา  ปัญญาเป็นกล้องส่องใจ (ะรรมโอวาท)
  • นำทางเราไป สู่จุดหมายที่ตั้งมั่น
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)