อนุทิน 4496 - ขจิต ฝอยทอง

"คนที่อยู่ดีกินดีจะไม่มีโลหิตจาง

แต่ถ้ายิ่งยากจนเลือดยิ่งจาง ชาวนาไทย

โดยเฉลี่ยร้อยละ 40 มีโลหิตจาง

แต่แถวอีสานที่ยากจนมากๆๆ

ชาวนาร้อยละ 90 จะมีโลหิตจาง

แสดงให้เห็นว่าความยากจนมีอยู่จริง

และไม่ใช่ความยากจนเปรียบเทียบ แต่

เป็นความยากจนถึงเลือดถึงเนื้อจริงๆๆ"

ประเวศ วะสี. พุทธธรรมกับสังคม

 

 

เขียน 10 May 2008 @ 08:45 ()


ความเห็น (0)