อนุทิน 44955 - มะปรางเปรี้ยว

ไข้หว้ดใหญ่ 2009

  • กำลังจัดหน้ารวมลิงก์เกี่ยวกับการบอกเล่าประสบการณ์ไข้หวัดใหญ่ 2009 ในหน้าพิเศษ
  • ที่ http://gotoknow.org/flu2009-link1 และ http://gotoknow.org/flu2009-link2 แต่ยังไม่เสร็จ
  • ติดประชุมและต้องทำเทส KV
เขียน 03 Sep 2009 @ 17:59 () แก้ไข 03 Sep 2009 @ 17:59, ()


ความเห็น (0)