อนุทิน 44829 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • มีข้อสังเกตสำคัญว่าผู้นำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  อยู่ที่ตัวผู้เป็นกระบวนกรเป็นสำคัญ   "Charisma"
  • สิ่งนี้จะต้อง Born to be  หรือไม่ก็จะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการปฏิบัติธรรม มีความรู้ตัว หมั่นสังเกตตัวเอง ดูภายใน ไม่เพ่งโทษผู้อื่น
  • รู้ตัวและพัฒนาจิตตนเป็นนิจ
  • วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้จาก "ภาษา"
  • ที่สำคัญที่สุดคือ มี "จิตใจมั่นคงเป็นกลาง+อ่อนน้อมถ่อมตน"  เข้าใจผู้อื่นอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม ไม่ตัดสิน ผิด ถูก
  • จะว่าไปแล้วก็คือเป็นผู้ที่มีหลักธรรม "พรหมวิหารสี่" นั่นเอง
เขียน 01 Sep 2009 @ 22:04 () แก้ไข 01 Sep 2009 @ 22:05, ()


ความเห็น (0)