อนุทิน 44812 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความชั่วเป็น “ความมืด” คนจึงชอบอาศัยความมืดทำความชั่ว

เขียน 01 Sep 2009 @ 19:07 ()


ความเห็น (0)