อนุทิน 44808 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การจัดการ คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อใดที่ความรู้ผ่านมา ความรู้นั้นจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่า ต้อง "จัดการ..."

เขียน 01 Sep 2009 @ 18:05 ()


ความเห็น (0)