อนุทิน #44808

การจัดการ คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อใดที่ความรู้ผ่านมา ความรู้นั้นจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่า ต้อง "จัดการ..."

เขียน:

ความเห็น (0)