อนุทิน 44807 - Wasawat Deemarn

One Photo on Journals ... No.409 :)

ชื่อภาพ : สิงโตจีน

สถานที่ : ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

วันที่ : 21 เมษายน 2547

กล้อง : FujiPix S602

เทคนิค : โหมด P

การตกแต่ง : 1. ลดขนาด ลดความละเอียดด้วย photoshop v7.01, 2. ใส่กรอบ ด้วย photoscape v3.3

ลิขสิทธิ์ : wasawatdeemarn (at) gmail.com

เขียน 01 Sep 2009 @ 17:26 ()


ความเห็น (0)