อนุทิน 44801 - Sila Phu-Chaya

  • ธรรมโอวาทของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
  • ความรู้สึกตัวเป็นรากเหง้าของบุญ  ความไม่รู้เป็นรากเหง้าของบาป
  • ความสงบแท้จริงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหยุดการแสวงหา  ต่อเมื่อเราไม่ต้องวิ่งหาบุคคลอื่นนั้นเรียกว่าความสงบ
เขียน 01 Sep 2009 @ 16:25 ()


ความเห็น (0)