อนุทิน 44750 - ครูแมว อักษรา

เดินทางไปพัทลุงเพื่อร่วมสร้างการขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวในโรงเรียน ที่ทางมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับสพฐทำเรื่องดีๆร่วมกัน โดยมีครูจิตอาสาและชวนเขตพื้นที่มาร่วมเป็นเขตพื้นที่อาสาด้วย ภาคไต้มี3จังหวัดด้วยกันคือสงขลา ชุมพรและพัทลุง ได้พบครูและผ้บริหารหัวใจทองคำหลายท่าน  ที่ประทับใจคือผอสมคิด วัขรธรรมสถิตย์ ท่านคงทำๆๆและพูดน้อยครูหลายคนจึงไม่เข้าใจ ผอ.โรงเรียนท่าแซะจ.ชุมพรท่านสนใจในกระบวนการเรียนรู้อย่างจดจ่อ 3วันแห่งการทำงานเพื่อพัฒนาตนและเพื่อนครูทำให้พบว่า จิตวิญญานครูโดยแท้จริงแล้วงดงามมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อศิษย์และรับใช้สังคมโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากต้องการอยากเห็นชาติบ้านเมืองสุขและเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และฉันได้เรียนรู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเท่านั้นจึงจะสามารถนำพาไปสู่การเรียนรู้ที่ค้นพบความดี ความงามและความจริงได้ มีครูอีกมากมายที่รอให้กระบวนการเรียนรู้ที่นำพาเขาไปค้นพบคำตอบของความหมายที่แท้จริงของการสร้างการเรียนรู้ในโลกของการเปลื่ยนแปลงวันนี้         

เขียน 31 Aug 2009 @ 21:22 ()


ความเห็น (0)