อนุทิน 44744 - เตวิชโช

  ติดต่อ

บุคคลพึงสละสุขเล็กเล็กน้อยน้อย

เพื่อ่ความสุขอันไพบูลย์ คือสุขที่เกิด

จากการลดกิเลส สุขแบบนิพพาน

(จิตที่ว่างจากกิเลส)

  เขียน:  

ความเห็น (0)