อนุทิน #44744

บุคคลพึงสละสุขเล็กเล็กน้อยน้อย

เพื่อ่ความสุขอันไพบูลย์ คือสุขที่เกิด

จากการลดกิเลส สุขแบบนิพพาน

(จิตที่ว่างจากกิเลส)

เขียน:

ความเห็น (0)