อนุทิน 44732 - Sasinand

  ติดต่อ

PM_Abhisit เปิดไปเจอที่ทีมงานโพสขึ้นมา เก็บไว้อ่าน... นโยบาย  "รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ"

ตั้งเป้า 1. ให้ไทยเป็น Hub of Creative Economy
          2.ให้มีการเติบโต ร้อยละ 20 ในปี 2555

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)