อนุทิน 44732 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

PM_Abhisit เปิดไปเจอที่ทีมงานโพสขึ้นมา เก็บไว้อ่าน... นโยบาย  "รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ"

ตั้งเป้า 1. ให้ไทยเป็น Hub of Creative Economy
          2.ให้มีการเติบโต ร้อยละ 20 ในปี 2555

เขียน 31 Aug 2009 @ 19:15 () แก้ไข 31 Aug 2009 @ 19:47, ()


ความเห็น (0)