อนุทิน #44726

  ติดต่อ

บันทึกชีวิต บันทึกประจำวัน บันทึกความดี ...

วันนี้ไปเก็บข้อมูลวิจัยเพิ่มที่ อพ. 2 พบอาจารย์..กำลังเขียนทึกประจำวัน ..บันทึกความดี ซึ่งเป็นภารกิจที่ข้าราชการในยุคปัจจุบันต้องทำทุกคน ประกอบกับต้องมีรูปในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นด้วยว่าเราทำงานจริง เวลาถูกประเมินผลงาน หรือประเมินความดีความชอบปลายปีก็ได้ใช้ประโยชน์

กิจกรรมเหล่านี้ เมื่อครั้งที่ถูกบังคับให้ทำใหม่ ๆ ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะถูกบังคับให้ทำ แต่เมื่อทำไปเรื่อย ๆ เข้าปีที่ 2 ก็เห็นความดีของตัวเองมากขึ้น คงเป็นกลยุทธ์ในการบริหารบุคคลยุคใหม่ที่น่าจะได้ผลที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะ

เช้ารอเซ็นต์บันทึกขออนุมัติ

สายไปเก็บข้อมูลวิจัย รร. อพ. 2 พร้อมประเมินความสุขในงานสุขภาพจิต

บ่ายสรุปรายงาน สรุปเงิน ฌกส. ชมรมผู้สูงอายุ รอจ่ายพรุ่งนี้ 4 ราย

เย็นอยู่เวร ตรวจผู้ป่วย 11 ราย ทำแผล 4 ตัดไหม 2

ขอให้มีความสุขทุกวันค่ะ...^_^

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)