อนุทิน 44718 - Sila Phu-Chaya

  • เกลาภาษาไทยที่ผ่านการแปลมาแล้วของรุ่นพี่เกี่ยวกับเรื่องการอ่านอีเมล์แล้วสะท้อนตัวผู้เขียน
  • ทำให้เข้าใจว่า แม้กระทั่งสำนวนการเขียนก็เป็นการมองเห็นว่าเราเขียนด้วยอารมณ์แบบไหนผ่านการไตร่ตรองมาอย่างไร
  • จับ Tone ของภาษาเขียน
  • จับ จังหวะเสียงเพลง
  • วันนี้ แปลจดหมายภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย ผู้เขียนเป็นผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของอเมริกา มีสำนวนการเขียนที่ดีเลิศมาก แล้วจะนำมาลงบันทึกในบล๊อก Learning English to Trade
เขียน 31 Aug 2009 @ 15:44 ()


ความเห็น (0)