อนุทิน 44713 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

กำลังปรับปรุงงานเขียนบทที่สาม methodology ส่วน paradigms-basic beliefs ซึ่งเกี่ยวข้องกับปรัชญา ตามใบปริญญาเป๊ะ อ่านแล้วมึนตึบ เหมือนกับการเปลี่ยนระบบการคิด (ความเชื่อ) ของมนุษย์เราดีๆนี่เอง แนวทางหลักๆที่นิยมใช้กันมีสองแนวทาง

  • Ontology หรือ Metaphysics-อภิปรัชญา เป็นเรื่องที่ว่าด้วยอะไรคือความเป็นจริง
  • Epistemology-ญาณวิทยา ว่าด้วยเรื่อง เรารู้ความจริงได้อย่างไร

มองมาที่งานวิจัยว่าเป็นวิจัยลักษณะ sciences หรือ social sciences และตัว research strategy ว่าใช้วิธีไหน quantitative or qualitative ปัญหามาตกที่ตัวงานวิจัยที่ทำอยู่ มีทั้งสองกลยุทธ์ในเนื้องานเดียวกัน แต่จำได้ว่าเคยเห็นจาก paper ตอนลงเรียนวิชา annotated bibliography เมื่อสองปีก่อน แต่หาไม่เจอ

เขียน 31 Aug 2009 @ 13:46 () แก้ไข 31 Aug 2009 @ 14:19, ()


ความเห็น (0)