อนุทิน 44700 - หมอนุ

  ติดต่อ

วันนี้ (31 สิงหาคม 52) มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม อ.เมือง ลำพูน จัดโดยเทศบาลเมืองลำพูน มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนประมาณ 76 คน บรรยายโดยใช้ powerpoint

  เขียน:  

ความเห็น (0)