อนุทิน 44681 - บัวปริ่มน้ำ

  • คิดดี ทำดี คบคนดี เป็นศรีแก่ตัวเองและงานที่ดี
  • การให้ และเสียสละต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดเป็นสิ่งตอบแทน ย่อมทำให้ใจเป็นสุข และผลตอบแทนนั้นจะได้แก่ตัวเราเอง  
เขียน 31 Aug 2009 @ 05:42 ()


ความเห็น (0)