อนุทิน 44669 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

In Mind » ตัวอย่างที่ดีแห่งการใช้ชีวิตและการงาน l รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ

คนที่ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมอาจไม่จำเป็นต้องแสดงตนให้ผู้อื่นรู้ก็ได้...ดั่งเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ทุ่มเทการงานของตนเองในห้อง Lab ค้นคว้าเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันเป็นการทดลองในห้อง Lab นั้น...

เวลาที่เราเห็นเขาออกมาจากการงาน อาจดูเหมือนเรื่อยๆ ไปดั่งดูไม่ได้ทำการงาน แต่เราไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เขาอยู่ในหน้างานของเขานั้น จิตแห่งการจดจ่อต่อการงานที่เขาทำนั้นเป็นดั่งเช่นใดบ้าง...คนทำงานดั่งนักวิทยาศาสตร์เช่นนี้ น้อยคนที่จะประกาศต่อโลกให้รู้ว่าตนทำอะไรไปบ้าง...แต่ผลงานของเขาจะเป็นเครื่องประกาศคุณงามความดีแห่งการงานของเขาเอง...

เขียน 30 Aug 2009 @ 23:24 () แก้ไข 31 Aug 2009 @ 11:53, ()


ความเห็น (0)