อนุทิน 44664 - เอกชัย ส่งทวี

บันทึกส่วนตัว

ชื่อ นายเอกชัย ส่งทวี

สถานภาพ สมรส

อาชีพ รับราชการครู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

              สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

เขียน 30 Aug 2009 @ 22:08 ()


ความเห็น (0)