อนุทิน #44664

  ติดต่อ

บันทึกส่วนตัว

ชื่อ นายเอกชัย ส่งทวี

สถานภาพ สมรส

อาชีพ รับราชการครู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

              สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

  เขียน:  

ความเห็น (0)