อนุทิน 44661 - นู๋นาย

  ติดต่อ

ความภาคภูมิใจอีกครั้งในชีวิตการรับราชการที่ได้รับโอกาสดีให้พัฒนาศักยภาพของตนเองโดยได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ระหว่างวันที่15พค.52-31สค.52  จนสำเร็จการศึกษา ดิฉันมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเอาวิชาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานเพื่อสุขภาพของประชาชน และเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลท่าวังผา ให้ได้คุรภาพมาตรฐานต่อไปค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)