อนุทิน 44571 - Sasinand

Sasinand

คนไทยสุขเพิ่มขึ้นในเดือน ส.ค. โดยเพิ่มสูงขึ้นจาก 5.92 ในเดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่ 7.18 ในการสำรวจครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคม
คนไทยมีความสุขสูงสุดอยู่ที่ 9.20 เมื่อเห็นคนไทยแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
รองลงมาคือความสุขต่อบรรยากาศของคนในครอบครัว อยู่ที่ 8.44

แต่ความสุขที่ต่ำกว่าครึ่งมีอยู่สองปัจจัยคือ บรรยากาศทางการเมืองของประเทศในปัจจุบันได้ 4.63 และที่ต่ำที่สุดคือสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีเพียง 1.82 คะแนนเท่านั้น

สำหรับปัจจัยการเมืองอาจทำให้ความสุขของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกัน เนื่องจากคนไทยร้อยละ 53.1 เห็นด้วยกับการประกาศเลื่อนการชุมนุมของกลุ่ม นปช.
นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.4 คิดว่าสังคมไทยจะสงบสุขได้ หาก หยุดการเคลื่อนไหวทางการเมือง ขณะเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.4 เห็นว่า ทางออกที่ดีที่สุดของรัฐบาลในเวลานี้ คือ ทำงานต่อไป

เขียน 30 Aug 2009 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)