อนุทิน 44562 - Ka-Poom

Ka-Poom

Happiness-R2R แห่งวิถีการงาน » R2R สั่งการหรือ R2R ด้วยใจ

ใครๆ ก็มุ่งที่จะสั่งการกันและกัน ครอบงำกันและกัน

คนหน้างาน...เป็นมนุษย์ที่เคลื่อนหาและเข้าไปสู่ความเป็นอิสระ ซึ่งความเป็นอิสระนี้เกิดจากการที่ได้มีปัญญา...ปัญญาจะนำพาผู้คนไปสู่ความเป็นอิสระ และเกิดเป็นความสุขที่แท้...ได้

เขียน 30 Aug 2009 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)