อนุทิน 44550 - Ka-Poom

  ติดต่อ

In Mind » ดิน

ได้รับทราบเรื่องราวและความเป็นแห่งดวงจิตของบุคคล...ทำให้นึกถึงว่า ดวงจิตนั้นก็เปรียบเหมือนดั่งผืนดิน แต่เราก็ไม่ละความเพียรที่ละเลิกในการรดน้ำในผืนดินที่แห้งระแหง ดั่งดวงจิตที่แห้งผาก...

ทำให้นึกถึงภาพที่กำลังพรวนดินที่แตกระแหง จับจอบขุดลงไปบนพื้นดินแข็งนั้น น้ำไม่มี...แต่ก็ไม่ได้ละความเพียรที่จะทำให้ดินนี้อุดมขึ้นมาได้...ทำตราบเท่าหมดลมหายใจ

ความเมตตา = การรดน้ำ

การแบ่งปันความรู้ = การหว่าดเมล็ดพันธุ์ลงไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)