อนุทิน #44534

In Mind » พี่ไก่...กัญญา คือ "กำลังใจอันงดงาม"

ขอเชิญชวนร่วมกันภาวนาด้วยลมหายใจที่เรามี

ด้วยการทำความรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเข้าและออก...พร้อมน้อมระลึกถึงส่งแรงใจถึงครอบครัวพี่ไก่...กัญญา

 

เขียน:

ความเห็น (0)