อนุทิน 44446 - panchatan

panchatan

การเมืองบ้านเรายังไม่นิ่ง การแก้ปัญหาสำคัญๆของประชาชน

จึงเป็นไปอย่างเชื่องช้า มีคนมากมายที่เป็นคนไทย อ้างเสมอว่า

มีความรักชาติบ้านเมือง  แต่การกระทำของเขาเป็นการทำลายบ้าน

เมืองชัดเจน  

 

เราก็ได้แต่่ภาวนา  เมื่อใดหนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลจิตดลใจ

พวกที่ทำร้ายเมืองไทยอยู่ในขณะนี้  ให้กลับใจและ หันมาช่วยกััน

กอบกู้ประเทศไทยให้พ้นจากวิกฤติเสียที 

เขียน 29 Aug 2009 @ 06:52 () แก้ไข 29 Aug 2009 @ 06:57, ()


ความเห็น (0)