อนุทิน 4442 - wwibul

wwibul

ของบริจาคที่รัฐบาลพม่ายึดเอาไป เอาไปทำอะไร ?

  1. เอาไปขายต่อ
  2. เอาไปแลกเป็นคะแนนเสียงในการโหวตรับร่าง
  3. เอาไปให้พวกพ้อง
  4. เอาไปเผา เพราะเป็นวัตถุแปลกปลอมจาก alien
  5. เอาไปแจกผู้ประสบภัย
  6. เก็บไว้บริจาคต่อให้ประเทศอื่นที่ประสบภัยหนักกว่า
  7. ถูกทุกข้อ
  8. ผิดทุกข้อ

ข้อสอบ 8 ตัวเลือกครับ โหดนิดนึง ป้องกันการเดาครับ เชิญทำตามลำบาก ผมจะไปนอนล่ะ อย่าลอกกันนะ บาย:-

เขียน 09 May 2008 @ 23:17 () แก้ไข 09 May 2008 @ 23:37, ()


ความเห็น (0)