อนุทิน 44386 - หมอน้อย

หมอน้อย

เมื่อวานชุดมชส.และทีมงานอาจารย์เสือ ไปจัดการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชั้นปีที่ 2 การอบรมเริ่มบ่าย 2 โมงครึ่งจนถึง 4 โมงครึ่ง ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและครูอาจารย์เป็นอย่างดี

วันนี้อบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษาต้านภัยยาเสพติด ที่สถาบันพลศึกษายะลา เสียดายที่เวลารวบลัดเกินไป นักศึกษาเลยรับได้ไม่เต็มที่ ซึ่งตามตารางจะต้องใช้เวลา 1 วันเต็ม แต่อาจารย์ให้เวลาแค่ครึ่งวัน นักศึกษาไม่ค่อยซึ้งเท่าไหร่.

เขียน 27 Aug 2009 @ 22:05 ()


ความเห็น (0)