อนุทิน 44374 - ครูชายขอบ

วันนี้เป็นวันแรกของการอบรมครูเรื่องการจัดทำ Weblog ด้วย gotoknow.org โดย ศูนย์วิชาภาษาไทย สพท.กระบี่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนพนมเบญจา มีครูภาษาไทยระดับมัธยมเข้าร่วมมากกว่า 30 คน ทำให้ห้องดูคับแคบไป แต่ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิทยากรด้วยนะ ประธานเปิดงานก้อคือ ผอ.โรงเรียนคนใหม่ ส่วนเรื่องเวรยามเมื่อคืนทุกอย่างปกติดี ไม่มีปัญหาครับ....

เขียน 27 Aug 2009 @ 18:12 () แก้ไข 27 Aug 2009 @ 21:50, ()


ความเห็น (0)