อนุทิน 44360 - Sasinand

Sasinand

เครื่อง LRAD Long Range Acoustic Device คืออะไร

เป็นอุปกรณ์ส่งเสียงพูด เสียงที่บันทึกเป็น MP3/WMA ได้ระยะไกล 300 ถึง 3,000 เมตร กำหนดทิศทางของเสียงได้ เป็นเครื่องมือสากลที่ต่างประเทศใช้ในการควบคุมฝูงชนและสลายการชุมนุม และไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีใช้แพร่หลายไปทั่วโลก

โดยเครื่องดังกล่าวมีลักษณะคล้ายลำโพงขยายเสียง โดยใช้เพื่อประกาศ, เปิดเพลง, เจรจาต่อรอง ภารกิจจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเครื่องที่ใช้มี 2 ขนาด ขนาดใหญ่ใช้กับเครื่องปั่นไฟ มีระยะส่งคลื่นเสียงประมาณ 3 กิโลเมตร มีราคา 2 ล้านบาท และขนาดเล็กใช้สำหรับติดตัว มีระยะส่งคลื่นเสียงประมาณ 300-500 เมตร มีราคา 7 แสนบาท ซึ่งทาง บช.น.ซื้อมาแล้ว 2 เครื่อง ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

เขียน 27 Aug 2009 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)