อนุทิน 44349 - Nat_Panik

  ติดต่อ

  • ไปธนาคารมาช่วงเช้า
  • เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต่อไปเวลามอบอำนาจต้องนำบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีทุกคนมาด้วย แล้วผู้รับมอบอำนาจต้่องเซ็นสำเนารับรองด้วยอีก
  • แต่ถ้าไม่อยากเอาบัตรมา ต้องให้เจ้าของบัญชีเซ็นสำเนามาเลยทุกครั้ง
  • ดูวุ่นวายดี แต่ก็ดูปลอดภัยดีครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)