อนุทิน 44347 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • การอารมณ์ดีกับน้อง ๆ ในบังคับบัญชาเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้เป็นหัวหน้างานพึงมี พึงเป็น
  • ขณะเดียวกัน หากเขาทำสิ่งใดที่หย่อนยานต่อระเบียบวินัย ก็จงกล้าที่จะวางตัวเป็นกลาง และลงโทษเขาให้เหมาะสมกับการทำงานที่ประมาทเลินเล่อด้วยเช่นกัน
  • คนดีกับคนที่วางตัวเป็นกลาง เดินสายกลางจะต้องไปด้วยกัน
  • คนดีที่เข้าข้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีฉันทาคติมากเกินไป ก็ไม่อาจจะเรียกว่าเป็นคนดี เพราะขาดความยุติธรรม

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)