อนุทิน 44323 - บุณยกร

บุณยกร

ดินแดนรอบเขาพระวิหารซึ่งเป็นของคนไทยได้เสียไปให้เขมรเรียบร้อยแล้ว
อาจารย์วัลวิภา จรูญโรจน์
คุณวีระ สมความคิดบอกกล่าวสดสด
ทาง FM-tv มีภาพประกอบเป็นหลักฐานอย่างดี
ยิ่งฟังยิ่งไม่สบายใจ รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่รักษาอธิปไตย
และบูรณภาพเหนือดินแดน

ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญทำอะไรอยู่หนอ?

จะปล่อยให้ประชาชนต้องทนเรียกร้อง

อย่างไม่มีหวังอย่างนี้ไปอีกนานเท่าใด


เขียน 26 Aug 2009 @ 21:38 ()


ความเห็น (0)