อนุทิน 44294 - Sila Phu-Chaya

  • เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำงานหน้าที่ในฐานะเป็นองค์กรตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานอื่น ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง 
  • เป็นหน่วยงานที่ดี ย่อมต้องมีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  • หากทำตัวไม่เป็นกลางแล้ว ก็ย่อมที่จะถูกตรวจสอบด้วยเช่นกัน
เขียน 26 Aug 2009 @ 15:13 ()


ความเห็น (0)