อนุทิน #44263

  ติดต่อ

เรื่องของ twitter ตอนนี้ไปไกลและเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก  

จุดเด่น คือ สามารถสื่อสารให้ทราบทั่วกันได้โดยสะดวก เพราะ

บังคับให้ใช้ข้อความที่สั้นและกระทัดรัดเท่านั้น นอกจาก

twitter อันเป็นตัวหลักแล้ว ลูกข่ายอย่าง twitpic, tweetphoto

และอื่นๆซึ่งเป็น multimedia messaging ยังช่วยเสริมให้ twitter

น่าใช้ยิ่งขึ้นไปอีก

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)