อนุทิน 44251 - Sasinand

Sasinand

กระทรวงการคลังคิดเก่งและคิดไกลจริงๆ
ลูกจ้างประจำที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปี จำนวน 210,000 ราย สามารถเลือกขอสิทธิการรับบำเหน็จ หรือบำนาญในช่วงเกษียณอายุงานได้ เช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี 2553

รัฐ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 275,846 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 43 ปี เนื่องจากมีการประมาณการว่า
อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยจะอยู่ที่ 80 ปี ลูกจ้างประจำกลุ่มสุดท้ายจะออกทางราชการในปี 2576 และถึงแก่ความตายในปี 2595
แต่จะทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายละ 500 บาทต่อเดือนในกลุ่มลูกจ้างประจำลงประมาณ 17,823 ล้านบาท และคงเหลือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจริงประมาณ 258,023 ล้านบาท สำหรับบำนาญที่จะได้รับต่อเดือนคำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 9,800-10,000 บาท

เขียน 25 Aug 2009 @ 22:50 ()


ความเห็น (0)