อนุทิน 44251 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระทรวงการคลังคิดเก่งและคิดไกลจริงๆ
ลูกจ้างประจำที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปี จำนวน 210,000 ราย สามารถเลือกขอสิทธิการรับบำเหน็จ หรือบำนาญในช่วงเกษียณอายุงานได้ เช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี 2553

รัฐ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 275,846 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 43 ปี เนื่องจากมีการประมาณการว่า
อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยจะอยู่ที่ 80 ปี ลูกจ้างประจำกลุ่มสุดท้ายจะออกทางราชการในปี 2576 และถึงแก่ความตายในปี 2595
แต่จะทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายละ 500 บาทต่อเดือนในกลุ่มลูกจ้างประจำลงประมาณ 17,823 ล้านบาท และคงเหลือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจริงประมาณ 258,023 ล้านบาท สำหรับบำนาญที่จะได้รับต่อเดือนคำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 9,800-10,000 บาท

เขียน 25 Aug 2009 @ 22:50 ()


ความเห็น (0)