อนุทิน #44240

รัฐบาลควรทำอย่างยิ่งขอสนับสนุน

กู้เศรษฐกิจด้วยรถไฟประจำทาง

การขยายรางคู่รถไฟ

การเพิ่มความเร็วให้สูงสุด

จะเห็นเศรษฐกิจบูมระดับยอดเยี่ยมเลยแหละ

เขียน:

ความเห็น (0)