อนุทิน 44234 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

(ต่อ)

   ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก

ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี

ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี

คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน

ท่านผู้หญิงสมโรจน์  สวัสดิกุล  ณ อยุธยา

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)