อนุทิน 44225 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

บ่ายนี้ได้ไปสอน วิชานี้เลื่อนสอนหลายครั้ง ข้อสอบมิดเทอมก็ยังตรวจไม่เสร็จ เฮ้อ...

เขียน 25 Aug 2009 @ 15:08 ()


ความเห็น (0)