อนุทิน 44217 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เช้าไปช่วยน้าเยาว์พี่เลี้ยงเจ้าต้นไม้คุยกับธนาคารเรื่องการกู้เงินซื้อบ้าน ได้รู้อย่างหนึ่งว่าความรู้ทางการเงินและการบัญชีของประชาชนไทยน้อยมาก เรื่องนี้ต้องแก้ไข

กลับมาประชุมประเมินรองคณบดีไปอีกหนึ่งชั่วโมง ตอนนี้พึ่งถึงโต๊ะทำงาน

เขียน 25 Aug 2009 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)