อนุทิน #44200

เช้านี้เข้าร่วมสัมมนา ปฐมนิเทศอนุสาสก หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันที่ 25-26 สิงหาคม 52 ณ บ้านต้อน จังหวัดกาฬสินธุ์

เขียน:

ความเห็น (0)