อนุทิน #44198

ธรรมะที่เทศน์รับอรุณเช้าวันนี้

โดยท่านพระอาจารย์สุภัทโท

ให้ผู้อบรมต้นกล้าอาชีพได้ฟังเรื่อง"มิจฉาวณิชชา การค้าขายที่ผิดศีลธรรมของชาวพุทธ"

๑.การค้าขายอาวุธ

๒.การค้าขายสัตว์มีชีวิต

๓.การค้าขายเนื้อสัตว์

๔.การค้าขายสารพิษ

๕.การค้าขายสิ่งมอมเมา

 

 


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)