อนุทิน 44160 - เก๋น้อย

เก๋น้อย
  • ติดต่อเรื่องรายงานการเงินแล้ว คือให้ส่งฉบับสมบูรณ์ในภายหลังการอบรมได้ ครั้งนี้ให้ส่งเท่าที่ใช้ไปก่อน
  • ติดต่อเรื่องธีมกับอาจารย์หมอเต็มแล้ว
  • แก้ไขข้อมูลของโดเมนเว็บฯ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯ แล้ว
  • แจ้งเรื่องการโอนเงินให้กับบ.ดอทอะไร สถานะ เรียบร้อย รอส่งเอกสารการโอนเงินย้อนหลัง
  • ช่วยแสดงความคิดเห็นในเว็บหน่วยเภสัชกรรม รพ.สมุทรสาครแล้ว
  • แจ้งอาจารย์ธวัชชัยเรื่องการ redirect domain name ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯ แล้ว
เขียน 24 Aug 2009 @ 17:04 ()


ความเห็น (0)