อนุทิน #44137

  ติดต่อ

กลับเข้าสู่สภาวะปกติในเมืองหาดใหญ่ หลังจากไปใช้ชีวิตแถวเมืองนนทบุรี สุพรรณบุรี และกทม. มาเป็นระยะเวลา 6 วัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)