อนุทิน #44137

กลับเข้าสู่สภาวะปกติในเมืองหาดใหญ่ หลังจากไปใช้ชีวิตแถวเมืองนนทบุรี สุพรรณบุรี และกทม. มาเป็นระยะเวลา 6 วัน

เขียน:

ความเห็น (0)