อนุทิน 44137 - มะปรางเปรี้ยว

กลับเข้าสู่สภาวะปกติในเมืองหาดใหญ่ หลังจากไปใช้ชีวิตแถวเมืองนนทบุรี สุพรรณบุรี และกทม. มาเป็นระยะเวลา 6 วัน

เขียน 24 Aug 2009 @ 09:46 ()


ความเห็น (0)