อนุทิน 44123 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

เขาจะดีหรือไม่ (dependent variable) นั้นขึ้นอยู่กับเราดีกับเขา (Independent variable) หรือไม่

  เขียน:  

ความเห็น (0)