อนุทิน #44123

เขาจะดีหรือไม่ (dependent variable) นั้นขึ้นอยู่กับเราดีกับเขา (Independent variable) หรือไม่

เขียน:

ความเห็น (0)