อนุทิน 44123 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เขาจะดีหรือไม่ (dependent variable) นั้นขึ้นอยู่กับเราดีกับเขา (Independent variable) หรือไม่

เขียน 23 Aug 2009 @ 22:59 ()


ความเห็น (0)